Mawrth 1st, 2021

Neuadd Lles Dafen

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

 

 

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Parc Dafen, oddi ar Heol Maescanner, Dafen, Llanelli, SA14 8LR.

Trosglwyddwyd Parc Dafen i’r cyngor yn ddiweddar o dan drwydded cytundeb i’w feddiannu oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin. Yn y pen draw bydd y trefniant hwn yn cael ei drosglwyddo i les ffurfiol am gyfnod o 99 mlynedd. Mae gan y parc gyfleusterau eang sy’n cynnwys clwb criced preifat yn ogystal â meysydd bowls a phêl droed, ynghyd â maes astroturf ac ardaloedd chwarae confensiynol..

Cost llogi’r neuadd: Cost i glybiau/sefydliadau i ddefnyddio’r neuadd £6.50 yr awr. Partïon a gweithgareddau preifat eraill, cyfarfodydd a chynadleddau £7.50 yr awr.

Archebu’r Neuadd: Pob ymholiad at Ysgrifennydd Dafen ffôn 01554 754587 / 07800 821452 neu e-bost [email protected]

Gweithgareddau rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Mawrth, 2020

Dydd Llun

 • 12-4pm – Rheolaeth Poen
 • 4-5.30pm – Kings of the Playground MMA
 • 7-8pm – Dosbarthiadau Tai Chi yn Llanelli 2020

Dydd Mawrth

 • 10am-1.30pm – Ysbrydegyddion Cariad
 • 4.30-7.30pm – Brownies
 • 7.30-9.15pm – Cymdeithas Stampiau (BOB DYDD MAWRTH CYNTAF A THRYDYDD YN Y MIS)

Dydd Mercher

 • 9am-12noon – Rheolaeth Poen
 • 1-4pm – Henoed Dafen (DYDD MERCHER CYNTAF BOB MIS)
 • 2.30-5pm – Clytwaith  (BOB YN AIL DDYDD MERCHER)
 • 7.15-9.15pm – Clwb Ffotograffiaeth

Dydd Iau

 • 1.30-3.30pm – Dosbarthiadau Tai Chi
 • 4-5.30pm – ‘Fundamental Footy Frogs’
 • 6-8pm – Carate

Dydd Gwener

 • 11-12pm – Curling a chwpanaid (Ebrill 21, 2021)
 • 4-8pm – LA Dance

Dydd Sadwrn

 • 9.30-1.30pm – Seren

  

Print Friendly, PDF & Email