Chwefror 1st, 2022

Neuadd Lles Dafen

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

 

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Dafen, Heol Maescanner, Llanelli, SA14 8LP.

Trosglwyddwyd Parc Dafen i’r cyngor yn ddiweddar o dan drwydded cytundeb i’w feddiannu oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin. Yn y pen draw bydd y trefniant hwn yn cael ei drosglwyddo i les ffurfiol am gyfnod o 99 mlynedd. Mae gan y parc gyfleusterau eang sy’n cynnwys clwb criced preifat yn ogystal â meysydd bowls a phêl droed, ynghyd â maes astroturf ac ardaloedd chwarae confensiynol..

Cost llogi’r neuadd: Cost i glybiau/sefydliadau i ddefnyddio’r neuadd £6.50 yr awr. Partïon a gweithgareddau preifat eraill, cyfarfodydd a chynadleddau £7.50 yr awr.

Archebu’r Neuadd: Pob ymholiad at Cyng. Andrew Rogers, Ysgrifennydd Neuadd Lles Dafen ffôn 01554 754587 / 07800 821452 neu e-bost [email protected]

Gweithgareddau rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr, 2022

Dydd Llun

 • 2yp-4yp – Llwynhendy Library Craft Group
 • 7.15yp-9.15yp – Seren

Dydd Mawrth

 • 4.30yp-7.30yp – Brownies
 • 7.30yo-9.15yp – Cymdeithas Stampiau (BOB DYDD MAWRTH CYNTAF A THRYDYDD YN Y MIS)

Dydd Mercher

 • 1yp-4yp – Henoed Dafen (DYDD MERCHER CYNTAF BOB MIS)
 • 2.30yp-5yp – Clytwaith  (POB YN AIL DDYDD MERCHER)
 • 7.15yp-9.15yp – Clwb Ffotograffiaeth

Dydd Iau

 • 1.30yp-3.30yp – Dosbarthiadau Tai Chi (Pob pythefnos – dechrau 16.9.2021)
 • 4yp-5.30yb – ‘Fundamental Footy Frogs’
 • Amser i’w gadarnhau – Carmarthenshire Carers Support Group (Bob 3ydd Dydd Iau o’r mis) Mwy o fanylion

Dydd Gwener

 • 1yp-4yp – Sewing me Sewing you
 • 4yp-8yp – LA Dance

Dydd Sadwrn

 • (Mai-Medi) yn ystod y tymor – Dafen Cricket

Dydd Sul

 • 5yp-6yp – Dosbarth Yoga
 • 6.30yp-7.30yp – Carate

  

Print Friendly, PDF & Email