50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Neuadd Lles Dafen

 

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Dafen, Heol Maescanner, Llanelli, SA14 8LP.

Trosglwyddwyd Parc Dafen i’r cyngor yn ddiweddar o dan drwydded cytundeb i’w feddiannu oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin. Yn y pen draw bydd y trefniant hwn yn cael ei drosglwyddo i les ffurfiol am gyfnod o 99 mlynedd. Mae gan y parc gyfleusterau eang sy’n cynnwys clwb criced preifat yn ogystal â meysydd bowls a phêl droed, ynghyd â maes astroturf ac ardaloedd chwarae confensiynol..

Cost llogi’r neuadd: Cost i glybiau/sefydliadau i ddefnyddio’r neuadd £7.00 yr awr (o 1 Medi, 2022). Partïon a gweithgareddau preifat eraill, cyfarfodydd a chynadleddau £8.00 yr awr (o 1 Medi, 2022).

Archebu’r Neuadd: Pob ymholiad at Cyng. Andrew Rogers, Ysgrifennydd Neuadd Lles Dafen ffôn 01554 754587 / 07800 821452 neu e-bost [email protected]

Gweithgareddau rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Mawrth, 2024

Dydd Llun

 • 10.30yb-1.30yp – Access 4 Life (Dechrau 15 Mai, 2023)
 • 5.30-6.30pm – Dechreuwyr Ffit (Yn dechrau 20 Tachwedd, 2023)
 • 7.15yp-9.15yp – Seren

Dydd Mawrth

 • 9yb-12yp – Pain Management (Yn dechrau 16 Ebrill, 2024 am ddeg wythnos)
 • 4.30yp-7.30yp – Brownies

Dydd Mercher

 • 2.30yp-5yp – Dafen Crafters  (POB YN AIL DDYDD MERCHER)
 • 5.30yp-6.30yp – Holistic Fitness (Circuits)
 • 7.15yp-9.15yp – Clwb Ffotograffiaeth

Dydd Iau

 • 1.30yp-3.30yp – Dosbarthiadau Tai Chi (Pob pythefnos – dechrau 16.9.2021)
 • 7.00yp-8.00yp – Zumba gyda Mary

Dydd Gwener

 • 10.30yb-1.30yp – Access 4 Life (Dechrau 19 Mai, 2023)
 • 4yp-8yp – LA Dance

Dydd Sadwrn

 • (Mai-Medi) yn ystod y tymor – Dafen Cricket

Dydd Sul

 • 5pm-6pm – Yoga
 • 6pm-8pm – Carate

  

Print Friendly, PDF & Email