50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Datganiad o Gyfrifon

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2023

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2023

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2022

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2021

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2021

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn dweddu 31 Mawrth, 2020

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2019

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2018

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Gwledig Llanelli, ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016.

Datganiad o gyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth, 2017

Print Friendly, PDF & Email