50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Datblygu Cynaliadwy

Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i lawrlwytho Datganiad Lles y Cyngor.

Mae hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn gweithio tuag at egwyddorion datblygu cynaliadwy a nodir yn y Lles Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Llanelli Rural Council Well Being Statement 27 Oct 15

Print Friendly, PDF & Email