50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Llywodraethu

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn gorff cyhoeddus ac yn sicrhau fod ei Aelodau a Swyddogion yn gyfrifol am gynnal busnes cyhoeddus ac am wario arian cyhoeddus.

Mae gan y Cyngor drefniadau priodol ar waith ar gyfer llywodraethiant o faterion perthnasol a gwarchod yr adnoddau sydd ar gael iddo.

Fel mesur diogeledd, y mae archwilwyr allanol yn rhoi barn annibynnol ar ddatganiadau cyfrifyddu’r Cyngor.

Mae gan y Cyngor fframwaith ar waith i fodloni gofynion deddfwriaethol.

Mae pob dogfen ar gael i’w llawrlwytho yn fformat Adobe PDF.

Print Friendly, PDF & Email