50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Cysylltu â Ni

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am ein swyddfa a’n horiau agor ac am sut i ddod o hyd inni os ydych yn ymweld â Llanelli. Gallwch hefyd holi am wasanaethau neu roi gwybod inni am rywbeth.

Oriau agor:

Mae swyddfa Cyngor Gwledig Llanelli ar agor rhwng 8.45 am a 5.00 pm, Dydd Llun i Ddydd Iau ac 8.45 am i 4.30 pm ar Ddydd Gwener.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Newyddion a Gweithgareddau

Wrth ddelio ag ymholiadau ysgrifenedig ac electronaidd:

  • Byddwn yn ateb pob ymholiad o fewn 10 diwrnod gwaith; os na allwn ateb o fewn 10 diwrnod byddwn yn cysylltu â chi i esbonio pam y bydd yr ateb yn cymryd mwy o amser a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb.
  • Byddwn yn cydnabod ceisiadau e-bost a ddanfonwyd at [email protected] trwy e-bost o fewn 24 awr (heblaw am benwythnosau a gwyliau) ac yn danfon ymateb llawn o fewn y cyfnodau amser a ddisgrifiwyd uchod.
  • Byddwn yn defnyddio iaith blaen yn ein holl ymatebion ac yn rhoi manylion cyswllt y person sy’n delio â’ch ymholiad.
Print Friendly, PDF & Email