Grantiau i Sefydliadau

Cynorthwyir mudiadau gwirfoddol bob blwyddyn trwy gyfrwng cyfraniadau ariannol. Mae clybiau chwaraeon ac ieuenctid, eglwysi a chapeli, Cyngor ar Bopeth ac ati yn cael grantiau rheolaidd oddi wrth yr Awdurdod.

Cyllideb Cymorth Ariannol o £3,000 – sy’n cael ei rhannu yn unol â pholisi’r Cyngor fel a ganlyn:

 • £1,000 – dau gyfraniad o £500
 • Dau gyfraniad o £250
 • Pim Gyfraniad o £100
 • £1,000 – gyda chyfraniad isafswm o £50.00

Os ydych yn cynrychioli grŵp neu fudiad o fewn ardal weinyddol y Cyngor ac os hoffech wneud cais am gymorth ariannol, ysgrifennwch at y Cyngor yn esbonio pam fod angen ein cymorth arnoch.

Cyllideb Dyraniadau Ward o £10,000 – sy’n cael ei rhannu i’r Wardiau unigol yn ôl eu poblogaeth:-

 • Bynie – £1,946
 • Dafen – £1,417
 • Felinfoel – £769
 • Glyn – £956
 • Hengoed – £1,942
 • Pemberton – £1,770
 • Dyffryn y Swistir – £1,200

Caiff yr arian ei rannu gan gynghorwyr lleol y Ward i grwpiau a mudiadau lleol er mwyn cefnogi achosion haeddiannol.

Print Friendly, PDF & Email