50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Proffiliau Lle

Mae yna proffil lle cynrychioli pob ward wledig ar gael yn y ddogfen Cynllun Lle Gyfan.

Yn ystod 2015, ddigwyddodd nifer o weithdai cymunedol ar hyd a lled yr ardal wledig. Mae’r proffiliau ardal yn tynnu sylw at y Materion a Syniadau godwyd gan y gymuned yn y gweithdai hyn.

Gallwch weld y rhain drwy glicio ar enw’r ward isod am broffil perthnasol.

Rydym o hyd yn gwrando ac yn awyddus i glywed oddi wrthych am yr ardal rydych yn byw ynddo. Gadewch unrhyw adborth yn y *bwrdd trafod sy’n dilyn.

Bynea / Dafen / Dyffryn y Swistir / Felinfoel / Glyn / Hengoed / Llwynhendy

 

*bwrdd trafod yn cael eu hadeiladu

Print Friendly, PDF & Email