Ymgynghoriadau

Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned- Swiss Valley a Gogledd Felinfoel  2022-2023

Mae yna gais am farn y gymuned a thrigolion am y gwaith arfaethedig a nodir yn y cynlluniau y gellir eu gweld trwy’r ddolen isod. Bydd barn y gymuned yn cael ei hystyried cyn i waith arfaethedig terfynol gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w ariannu ym mis Ionawr 2022.

I grynhoi mae yna atebion i’r materion yn yr ardaloedd canlynol:

  • A476 Heol Millfield & Chyffordd Heol Llethri
  • A476 man croesi
  • Llwybr cerddwyr Ysgol Swiss Valley
  • Cysgodfa beiciau a sgwteri Ysgol Swiss Valley
  • Man croesi wedi’i godi Ysgol Swiss Valley ym Mhen y Bryn
  • Man croesi Heol Nant
  • Gwelliannau i’r llwybr troed presennol i lawr y rhiw o Heol y Nant ger y neuadd gymunedol.

Er mwyn gweld map y gwaith arfaethedig, cliciwch yma.

Os ydych chi am ddweud eich dweud, ar ôl edrych ar y cynlluniau, rhowch adborth i’r gwaith arfaethedig yma.

Print Friendly, PDF & Email