50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Ymyriadau

Mae 14 o ymyriadau a amlinellwyd yn y Cynllun Place Cyfan. Gweler y rhestr isod a chliciwch ar yr ymyrraeth i ddarganfod mwy:

 1. Gwaith Llanelli (Lle Ffyniannus)
 2. Pwrcasu cymunedol (Lle Ffyniannus)
 3. Lle Wardeiniaid Llifogydd Cymunedol (Lle Cydnerth)
 4. LlYmddiriedolaeth Datblygiad Mannau Agored a Gwyrdd Llanelli (Lle Cydnerth)
 5. LlCymuned ofalgar – cydweithrediad ardal leol (Lle Iachus)
 6. Cadw Llanelli’n Daclus (Lle Iachus)
 7. Ehangu rhaglen cyfeillion stryd/pentref (Lle Mwy Cyfartal)
 8. Rhaglen datblygu cyfleusterau Ieuenctid (Lle Mwy Cyfartal)
 9. Rhwydwaith Siopau Cymunedol Llanelli (Lle Cydlynol)
 10. Gwybodaeth am newidiadau bysiau ac ymateb trafnidiaeth leol integredig (Lle Cydlynol)
 11. Rhaglen Credydau Amser (Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu)
 12. Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg (Diwylliant Bywiog ac Iaith Gymraeg sy’n Ffynnu)
 13. Profi’n penderfyniadau yn y dyfodol (Ein Lle yn y Byd)
 14. Hyrwyddo ffyrdd o fyw gwyrdd (Ein Lle yn y Byd)
Print Friendly, PDF & Email