50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Cefnogaeth Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae’r Cyngor yn cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol profiadol i gynghori a chynorthwyo grwpiau cymunedol ac i helpu i hwyluso cyflwyno Cynllun Lle Cyfan y Cyngor.

Mae cyngor Ariannu ar gael i grwpiau cymunedol sy’n gweithredu o fewn ffiniau’r Cyngor, gydag opsiynau ar gael trwy Gyngor Gwledig Llanelli a noddwyr eraill.

Cysylltwch â  Darren Rees (01554 774103 / [email protected])  os hoffech chi drafod unrhyw agwedd o ddatblygiad cymunedol yn ardal Llanelli Wledig.

Print Friendly, PDF & Email