50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Gwirfoddoli

Mae yna nifer o rolau gwirfoddoli cymunedol ar gael trwy ein rhwydwaith o grwpiau cymunedol, neuaddau cymuned, cynllun credydau amser a swyddog datblygu cymunedol.

Os yw’ch grŵp chi’n gweithio o fewn ffiniau Cyngor Gwledig Llanelli fe allwch chi hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli i’ch sefydliad yma. Cysylltwch â’r swyddfa i drefnu.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr digidol. Mae cannoedd o bobl yng Nghymru wedi dod yn wirfoddolwyr digidol. A wnewch chi nesaf? Cofrestrwch ar-lein. http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/wirfoddolwr/ 

Incredible Edible Carmarthenshire need people with the following skills: fundraising, marketing/social media and IT/website skills, project management, artsy & crafty folk, people with theatre/drama skills, people passionate about growing edibles and pollinators, producers and suppliers of local foods and sustainable products, cooks/chefs and those with a passion for cooking. Contact Marie Turke on 07814 397999. Visit Incredible Edible Carmarthenshire Facebook page here

LINKS – Phrosiect y Lluoedd Arfog Cyfunol.  Ydych chi’n teimlo y gallwch chi gefnogi ein haelodau a fu gyn-filwyr ac sydd efallai yn brwydro gyda thrawsnewid nôl i fywyd cyffredin o ddydd i ddydd, unigrwydd neu bryder.  Allech chi eu cynorthwyo nhw gyda chamau tuag at adennill magu hunan barch a hyder.  Does dim rhaid cael profiad.  Cliciwch yma am wybodaeth neu cysylltwch â Michelle ar [email protected] neu Susie ar [email protected] neu ffoniwch 01554 757957.

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr – mae angen cymorth ar Brosiect Treftadaeth Cynheidre gyda rolau caffi, stiwardio digwyddiadau, adfer treigl, gweithrediad rheilffordd, gosod trac, cadwraeth bywyd gwyllt a rheoli llystyfiant. E-bost: [email protected] Ffôn: 01554 759255. Facebook: facebook.com/llanellirailway  Twitter: @LlanelliRailway. Gwefan: www.llanellirailway.co.uk

Print Friendly, PDF & Email