50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Etholiadau Cynghorau Tref/Cymuned 2022

Canlyniad yr Etholiadau Llywodraeth Leol ar gyfer yr etholiad a gynhaliwyd ar 5 Mai, 2022 am wardiau Cyngor Gwledig Llanelli

 

Print Friendly, PDF & Email