Cyfeillion Stryd

Beth yw Cyfeillion Stryd?

Rydyn ni’n grŵp o aelodau cymunedol sy’n ymrwymedig i wneud newidiadau positif yn ein cymuned leol, ymunwch â ni a gwneud gwahaniaeth!

Pam mae angen Cyfeillion Stryd arnon ni?

Efallai eich bod yn gwybod neu efallai nad ydych ond mae yna lawer o bethau yn mynd ymlaen yn eich cymuned, megis digwyddiadau, clybiau, boreau coffi, grwpiau hobiau, teithiau cerdded, sgyrsiau, teithiau a chlybiau chwaraeon. Mae’r rhain yn digwydd mewn lleoliadau amrywiol megis llety cysgodol, caffis, unedau diwydiannol, neuaddau cymuned, neuaddau eglwys, sy’n rhai enghreifftiau. Mae’r rhain yn wasanaethau allan yno y gallwch chi, aelod o’r teulu neu ffrind elwa ohonynt a chwithau’n gwybod dim amdanynt. Dyma lle gall cyfaill stryd helpu. Trwy ddod yn gyfaill stryd fe allwch chi helpu:-

 • pobol yn eu cymuned
 • cynyddu ymwybyddiaeth a’r defnydd o  wasanaethau lleol
 • cynyddu hyder y trigolion i ddod o hyd i atebion i’w anghenion
 • lleihau unigrwydd  a chynyddu lles ymhlith unigolion
 • hyrwyddo dull o weithio ar y cyd rhwng darparwyr gwasanaeth
 • darparu cymuned fwy cyfartal a hydwyth i’r trigolion

Diddordeb mewn dod yn Gyfaill Stryd, ond beth mae’n ei olygu i chi? 

Gall rôl cyfaill stryd ffitio o gwmpas eich amserlen a’ch diddordebau personol. Er enghraifft os ydych chi’n teimlo’n angerddol am yr amgylchedd, fe allech chi ganolbwyntio’r rôl o gwmpas hynny. Neu efallai eich bod am drefnu digwyddiad yn eich ardal- gall y rôl cyfaill stryd a’r rhwydwaith eich helpu gyda hynny. Beth bynnag yw’ch diddordeb, mae yna gyfle i deilwra eich rôl o gwmpas hynny. Trwy ymuno fe allwch chi ddarparu cymuned fwy cyfartal a hydwyth i’r trigolion . Trwy ymuno fe allwch chi: :

 • Dysgu sgiliau newydd
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Ennill Credydau Amser
 • Ymuno â grŵp
 • Cwrs sefydlu a hyfforddiant parhaus
 • Helpu i wneud gwahaniaeth
 • Cynyddu eich hyder
 • Mwynhau ansawdd bywyd gwell

Am ddealltwriaeth ehangach, cliciwch yma i weld Disgrifiad rôl a / neu gysylltu â Darren Rees ar 01554 774103 neu [email protected].  I gofrestru’ch diddordeb, llenwch y ffurflen ar-lein yma.

When and where do we meet?

The Street Buddies Network meet once a month on the second Wednesday of the month at 10am at Felinfoel Community Resource Centre. These meetings are open to all and are an excellent opportunity to learn about what is on offer from various services in your community. If you would like to promote your own organisation, please get in touch (details above). Turn Up. Take Part. Join the Network. Time Credits are offered to all volunteers that attend the Network meetings.

 

Next meeting…

The next Street Buddy Network meeting takes place on Wednesday 8th May at 10am. 

Venue: Felinfoel Community Resource CentreFelinfoel Recreation Ground, off Ynyswen Road, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE.

Guest speaker to be confirmed

At the April meeting, Sue Smith gave a talk on Carmarthenshire Is Kind and Dewis Cymru. Carmarthenshire is Kind is aiming to promote kindness within local communities in Carmarthenshire. In particular it aims to help support and intervene with those individuals who are lonely and socially isolated. It also aims to create more local community provision based on the needs of the community. Dewis Cymru is a website that aims to help people with their well-being. It’s the place to go for people who want information or advice about well-being – whether that’s their own well-being or the well-being of a family member or friend. View their leaflet here