50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Canolfan Adnoddau Gymunedol Phil Bennett OBE

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Canolfan Adnoddau Gymunedol Phil Bennett OBE, Tir Hamdden Felinfoel, oddi ar Heol Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE.

Wedi’i lleoli o fewn Tir Hamdden Felinfoel, Caeau Brenin Siors V, mae Canolfan Adnoddau Phil Bennett OBE yn cynnwys gofod ar gyfer swyddfa ac ystafelloedd newid i Glwb Criced Felinfoel, timoedd Pêl droed a Rygbi. Mae’r neuadd gymunedol, a enwir yn Neuadd Bro Las, wedi’i lleoli ar y llawr cyntaf ac mae’n cynnwys cegin fodern. Mae parcio a mynediad i’r anabl ar gael yn y neuadd.

Cost llogi’r neuadd: Y costau yn amrywio, lawr lwythwch y prisiau llogi yma.  Fe allwch chi logi’r neuadd gyda Chredydau Amser ar raddfa o 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07771 635225

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, mis Chwefror, 2024

Dydd Llun

 • 5-6pm: Enfysau  (5-7 oed) – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG
 • 6-7pm: Brownies (7-10 oed) – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG
 • 7-8pm: Geidiaid: (10-14 oed) – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG
 • 8-9pm: Ceidwaid (Rangers) (14-18 oed) – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG

Dydd Mawrth

 • 4-7pm: Bocsio Cic

Dydd Mercher

 • 12-2pm: Sefydliad Crefft
 • 2.30-4pm: Prifysgol y Drydedd Oes (BOB AIL A THRYDYDD DYDD MERCHER Y MIS)
 • 5-9pm: Slimming World

Dydd Iau

 • 8am-llam: Slimming World
 • 5-7pm: Bocsio Cic

Dydd Gwener

 • 5pm-7pm – Balet i blant

Dydd Sadwrn

 • 9-12pm: Ysgol Bwyleg yn Llanelli – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG
 • 12-5.30pm: Criced (YN YSTOD Y TYMOR)

Dydd Sul

 • 9-12pm: Ysgol Bwyleg yn Llanelli – AMSER TYMOR YSGOL YN UNIG

Gwybodaeth arall

Ewch i dudalen Facebook y Ganolfan yma

Print Friendly, PDF & Email