Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy, Heol y Sandy, Llanelli, SA15 4DW

Cost llogi’r neuadd: £7.50 yr awr. Partion – £40 am archeb o 3 awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r trysorydd ar 01554 771353 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2023

Dydd Llun

 • 9-1pm – Cylch Meithrin
 • 2-4pm – Sandy Art Class (Medi – Rhadfyr) a (Chwefror – Ebrill)
 • 5-8pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Mawrth

 • 9-1pm- Cylch Meithrin
 • 2-6pm – Dosbarth Gwau
 • 6-9pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Mercher

 • 9-1pm – Cylch Meithrin
 • 4-5pm – Dosbarth Ballet
 • 7-9pm – Curtain Up

Dydd Iau

 • 9-1pm – Cylch Meithrin
 • 6-8pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Gwener

 • 9.15-11am – Cylch Ti a Fi
 • 11.15am-1.15pm – Knit a Natter
 • 6-7pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn (o bryd i’w gilydd)

Dydd Sadwrn

 • 9-12canol dydd – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Sul

 • 11-2pm – Grwp Theatre Jessie
 • 5-7pm – Codi’r Llen  (Curtain Up)
Print Friendly, PDF & Email