Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy, Heol y Sandy, Llanelli, SA15 4DW

Cost llogi’r neuadd: £7.50 yr awr. Partion – £30 am archeb o 3 awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r trysorydd ar 01554 771353 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr, 2022

Dydd Llun

 • 9-11am – Cylch Meithrin (Medi – Rhadfyr) a (Ionawrth – Ebrill)
 • 5-8pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Mawrth

 • 9-11am – Cylch Meithrin
 • 2-6pm – Dosbarth Gwau
 • 6-9pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Mercher

 • 9-11am – Cylch Meithrin
 • 5-7pm – Dancercise – Plant
 • 7-9pm – Dancercise – Oedolion

Dydd Iau

 • 9-11am – Cylch Meithrin
 • 5-7pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Gwener

 • 9-10.45am – Cylch Ti a Fi
 • 11.15am-1.15pm – Dosbarth Gwau
 • 5-7pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Sadwrn

 • 9-12canol dydd – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Sul

 • 5-7pm – Codi’r Llen  (Curtain Up)
Print Friendly, PDF & Email