Tachwedd 6th, 2018

Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Strade a’r Sandy, Heol y Sandy, Llanelli, SA15 4DW

Cost llogi’r neuadd: £7.50 yr awr. Partion – £25 am archeb o 3 awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r trysorydd ar 01554 771353 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf,  Awst ,2019

Dydd Llun

 • 10am- Canol dydd: Addysg Oedolion Cymru  DOSBARTH YN GORFFEN AR EBRILL 29 AC YN DYCHWELYD YM MIS MEDI
 • 2-4pm – Dosbarth Celf  DOSBARTH YN GORFFEN AR EBRILL 29 AC YN DYCHWELYD YM MIS MEDI
 • 5-7pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Mawrth

 • 4-6pm – Gwau a Sgwrs
 • 6-8pm – Gwau a Sgwrs
 • 8.45-9.45pm – Synau Gwreiddiol (Sounds Original)

Dydd Mercher

 • 9-11am – Cylch Ti a Fi (YN YSTOD TYMOR YR YSGOL)
 • 6-8pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Iau

 • 6-9pm – Sesiwn Arddangos Cymdeithas Arlunio Llanelli (UNWAITH BOB 2 FIS)
 • 6-7pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn
 • 7-8pm – Dosbarth Ymddygiad Cŵn

Dydd Gwener

 • 10.30am-12.30pm – Gwau a Sgwrs

Dydd Sadwrn

 • 9am-12canol dydd – Dosbarth Ymddygiad Cŵn
 • 11am-4pm – Sesiwn Arddangos Cymdeithas Arlunio Llanelli (AR DDYDDIADAU AC AMSERAU PENODOL)
 • 5-7pm – Codi’r Llen  (Curtain Up)
Print Friendly, PDF & Email