50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Gwybodaeth am y Neuadd

Rheolir y neuadd yn annibynnol oddi wrth Gyngor Gwledig Llanelli gan bwyllgor gwirfoddol sy’n atebol i’r Cyngor. Mae’r pwyllgor yn codi tâl rhesymol am logi’r neuadd ac yn trefnu amryw weithgareddau codi arian yn flynyddol i sicrhau dichonoldeb ariannol y Ganolfan.

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Swiss Valley, Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli, SA14 8EH.

Cost llogi’r neuadd: £9. £40 i bartion (3 awr)

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 784854.

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Gorffennaf, 2024

Dydd Llun

 • 10-11am – Mamifit
 • 6-7pm – Zumba
 • 7-8.30pm – Radio Hams – Radio Amateur

Dydd Mawrth

 • 5.45-6.45pm – Fight Fit
 • 7-9pm – Bowls

Dydd Mercher

 • 1.30-3.30pm – Crefft Dyffryn Swistir
 • 6.30-8pm Yoga

Dydd Iau

 • 10-11am – Mamifit
 • 6-7pm – Bootcamp

Dydd Gwener

 • 5-8pm – W I – ail dydd Gwener yr mis

Dydd Sadwrn

 • 10am-12canol dydd – Carate

Dydd Sul

 • 8.30am-11.30am – Tiny Toes Ballet
 • 6-8pm – Carate

Am wybodaeth bellach

Am wybodaeth ychwanegol am y neuadd gymunedol a phob mater arall yn ymwneud â Dyffryn y Swistir ewch i   http://www.swissvalleynews.co.uk/communitycentre.html

Print Friendly, PDF & Email