Gorffennaf 26th, 2017

Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Rheolir y neuadd yn annibynnol oddi wrth Gyngor Gwledig Llanelli gan bwyllgor gwirfoddol sy’n atebol i’r Cyngor. Mae’r pwyllgor yn codi tâl rhesymol am logi’r neuadd ac yn trefnu amryw weithgareddau codi arian yn flynyddol i sicrhau dichonoldeb ariannol y Ganolfan.

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Swiss Valley, Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli, SA14 8EH.

Cost llogi’r neuadd: £6. £30 i bartion (3 awr)

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 784854.

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2019

 

Dydd Llun

  • 9am-12 canol dydd – Dosbarthiadau Babanod
  • 6-7pm – Camau Ffitrwydd
  • 7-9pm – Radio Hams – Radio Amatur

Dydd Mawrth

  • 6.30-7.30pm – Bocsio

Dydd Iau

  • 2-4pm – Dawnsio Dilynol
  • 5.30-6.45pm – Divas Dawnsio

Dydd Gwener

  • 6:30-8.30pm – Clwb Ieuenctid yn ystod tymor ysgol

Dydd Sadwrn

  • 10am-12canol dydd – Carate

Dydd Sul

  • 6-8pm – Carate

Am wybodaeth bellach

Am wybodaeth ychwanegol am y neuadd gymunedol a phob mater arall yn ymwneud â Dyffryn y Swistir ewch i   http://www.swissvalleynews.co.uk/communitycentre.html

Print Friendly, PDF & Email