Chwefror 1st, 2022

Canolfan Gymunedol Dyffryn y Swistir

Gwybodaeth am y Neuadd

Rheolir y neuadd yn annibynnol oddi wrth Gyngor Gwledig Llanelli gan bwyllgor gwirfoddol sy’n atebol i’r Cyngor. Mae’r pwyllgor yn codi tâl rhesymol am logi’r neuadd ac yn trefnu amryw weithgareddau codi arian yn flynyddol i sicrhau dichonoldeb ariannol y Ganolfan.

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Swiss Valley, Heol Nant, Dyffryn y Swistir, Llanelli, SA14 8EH.

Cost llogi’r neuadd: £6. £30 i bartion (3 awr)

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 784854.

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Medi, 2022

 

Dydd Llun

  • 7-9pm – Radio Hams – Radio Amatur

Dydd Mawrth

  • 6.30-8.30pm – Yoga

Dydd Mercher

  • 10am-12pm – Chwarae Bler
  • 1.30-3.30pm – Crefft

Dydd Iau

  • 6-7pm – Boot Camp
  • 8-9pm – Boot Camp y Fyddin

Dydd Sadwrn

  • 10am-12canol dydd – Carate

Dydd Sul

  • 6-8pm – Carate

Am wybodaeth bellach

Am wybodaeth ychwanegol am y neuadd gymunedol a phob mater arall yn ymwneud â Dyffryn y Swistir ewch i   http://www.swissvalleynews.co.uk/communitycentre.html

Print Friendly, PDF & Email