Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Ponthenri

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Ponthenri, Teras Bargoed, Ponthenri, Llanelli, SA15 5PW

Cost llogi’r neuadd: £9 yr awr i grwpiau cymunedol; £10 i fusnesau; £30 am 2 awr partion plant (yn cynnwys gosod a chlirio). Derbynnir Credydau Amser hefyd.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07791 138644 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr, 2022

Dydd Llun

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm: Swyddfa’r Post

Dydd Mawrth

 • 9am – 12 canol dydd : Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm : Swyddfa’r Post

Dydd Mercher

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
 • 12 canol dydd – 3pm : Cylch Meithrin

Dydd Iau

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm: Swyddfa’r Post

Dydd Gwener

 • 9am – 12 canol dydd : Cylch Meithrin
 • 10-11.30am : Sesiwn Mamau a Phlant Bach Cylch Ti a Fi

 

 • Gwybodaeth arall

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/252814845166856/

Print Friendly, PDF & Email