50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Ponthenri

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Ponthenri, Teras Bargoed, Ponthenri, Llanelli, SA15 5PW

Cost llogi’r neuadd: £10 yr awr (Bydd consesiynau yn cael eu hystyried ar gyfer grwpiau cymunedol); £30 am 2 awr partion plant (bydd gosod a gosod i lawr yn cael ei gynnwys yn yr amser hwn)

Archebu’r neuadd: ar gyfer archebion cysylltwch â’r Niall ar 07960 866554

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2023

Dydd Llun

  • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
  • 7pm – 8pm – Zumba

Dydd Mawrth

  • 9am – 3 pm : Cylch Meithrin

Dydd Mercher

  • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
  • 2.55pm – 3.45pm – Fan swyddfa bost symudol

Dydd Iau

  • 9am – 3 pm Cylch Meithrin
  • 11.30am-1.30 pm: Swyddfa’r Post

Dydd Gwener

  • 9am – 12 canol dydd : Cylch Meithrin
  • 10-11.30am : Sesiwn Mamau a Phlant Bach Cylch Ti a Fi

 

  • Gwybodaeth arall

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/252814845166856/

Print Friendly, PDF & Email