Ebrill 4th, 2019

Neuadd Gymunedol Ponthenri

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Ponthenri, Teras Bargoed, Ponthenri, Llanelli, SA15 5PW

Cost llogi’r neuadd: £9 yr awr i grwpiau cymunedol; £10 i fusnesau; £30 am 2 awr partion plant (yn cynnwys gosod a chlirio). Derbynnir Credydau Amser hefyd.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07791 138644 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2019

Dydd Llun

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm: Swyddfa’r Post

Dydd Mawrth

 • 9am – 12 canol dydd : Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm : Swyddfa’r Post
 • 2-4pm : Bowls Mat Byr
 • 6.30-7.30 pm: Camau Ffitrwydd

Dydd Mercher

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin

Dydd Iau

 • 9am – 12 canol dydd: Cylch Meithrin
 • 11.30am-1.30 pm: Swyddfa’r Post
 • 2-4 pm : Merched Y Wawr (cwrdd ail Ddydd Iau yn y mis)
 • 5.30pm : Byd Colli Pwysau

Dydd Gwener

 • 9am – 12 canol dydd : Cylch Meithrin
 • 10-11.30am : Sesiwn Mamau a Phlant Bach Cylch Ti a Fi

 

 • Gwybodaeth arall

Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/252814845166856/

Print Friendly, PDF & Email