Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Saron

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Neuadd Gymunedol Saron, Heol Saron, Bynea, Llanelli SA14 9LT

Cost llogi’r neuadd: £8 yr awr yn ystod yr wythnos. £10 yr awr ar Sadyrnau a Suliau. Partion £10 yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 773296

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Mawrth, 2023

Dydd Llun

  • 7.30am-9.15am – Slimming world
  • 6-8pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Mercher

  • 7-8pm – Sglefrio Roller

Dydd Iau

  • 7-8pm – Cicfocsio  **Croesewir aelodau newydd

Dydd Sadwrn

  • 10am-12.30pm – Ffair Grefftau Misol – Bynea District Forum (BOB DYDD SADWRN CYNTAF Y MIS)

Mae’r neuadd yn boblogaidd iawn ar gyfer partion plant ac mae ganddi yswiriant wedi’i drefnu ar gyfer cael castell bownsio a chwarae meddal.

Print Friendly, PDF & Email