Medi 17th, 2018

Neuadd Gymunedol Saron

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Neuadd Gymunedol Saron, Heol Saron, Bynea, Llanelli SA14 9LT

Cost llogi’r neuadd: £8 yr awr yn ystod yr wythnos. £10 yr awr ar Sadyrnau a Suliau. Partion £10 yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 773296

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2019

Dydd Llun

  • 6.30-9pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Mawrth

  • 7-8pm – Cicfocsio Taekwondo **Croesewir aelodau newydd**

Dydd Mercher

  • 9.30am-12.30pm – Gwersi Cymraeg- Dechreuwyr
  • 7.15-8.45pm – Dawnsio Llinell

Dydd Iau

  • 7-8pm – Cicfocsio  **Croesewir aelodau newydd **

Dydd Gwener

  •  7-9pm – Grŵp Hanes (BOB TRYDYDD DYDD GWENER YN Y MIS)

Dydd Sadwrn

  • 8am-1pm – Byd Colli Pwysau

Dydd Sul

  • 9.30am-11.30am – Ioga i fenywod beichiog (yn cychwyn o 15 Medi 2019)

 

Mae’r neuadd yn boblogaidd iawn ar gyfer partion plant ac mae ganddi yswiriant wedi’i drefnu ar gyfer cael castell bownsio a chwarae meddal.

Print Friendly, PDF & Email