50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Saron

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Neuadd Gymunedol Saron, Heol Saron, Bynea, Llanelli SA14 9LT

Cost llogi’r neuadd: £8 yr awr yn ystod yr wythnos. £10 yr awr ar Sadyrnau a Suliau. Partion £10 yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 773296 / 01554 778547 ar ôl 6 os yn bosibl.

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Gorffennaf, 2024

Dydd Llun

  • 6-8pm – Dosbarth Gwnio a Chwyltio

Dydd Mercher

  • 6-7pm – Sglefrio Roller

Dydd Sadwrn

  • 10am-12.30pm – Ffair Grefftau Misol – Bynea District Forum (BOB DYDD SADWRN CYNTAF Y MIS)

Mae’r neuadd yn boblogaidd iawn ar gyfer partion plant ac mae ganddi yswiriant wedi’i drefnu ar gyfer cael castell bownsio a chwarae meddal.

Print Friendly, PDF & Email