Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Saron

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Neuadd Gymunedol Saron, Heol Saron, Bynea, Llanelli SA14 9LT

Cost llogi’r neuadd: £8 yr awr yn ystod yr wythnos. £10 yr awr ar Sadyrnau a Suliau. Partion £10 yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltch â’r ysgrifennydd archebu ar 01554 773296

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr, 2022

Dydd Llun

  • 6-8pm – Dosbarth Gwnio

Dydd Mercher

  • 7-8pm – Sglefrio Roller

Dydd Iau

  • 7-8pm – Cicfocsio  **Croesewir aelodau newydd **

Dydd Gwener

  •  7-9pm – Grŵp Hanes (BOB TRYDYDD DYDD GWENER YN Y MIS)

 

Mae’r neuadd yn boblogaidd iawn ar gyfer partion plant ac mae ganddi yswiriant wedi’i drefnu ar gyfer cael castell bownsio a chwarae meddal.

Print Friendly, PDF & Email