Gorffennaf 12th, 2018

Neuadd Gymunedol Pum Heol

Y Neuadd ar gau hyd y gellir ei ragweld oherwydd y Coronafeirws COVID-19

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Pum Heol, Heol Hen, Pum Heol, Llanelli, SA15 5HJ

Cost llogi’r neuadd: £6 i ddefnyddwyr rheolaidd. £7.50 yr awr i un digwyddiad ar y tro. Partion £40 y dydd, Graddfeydd elusennol ar gael.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07791 774462 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn yn neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst 2019

Dydd Mawrth: Cymdeithas Treftadaeth Pum Heol yn cwrdd yn fisol (7-9pm)

Dydd Mercher: Bowls Dan Do (7-9pm)

Dydd Gwener: Cyfarfod Sefydliad y Merched 2il Ddydd Gwener bob mis (7-9.30pm)

Print Friendly, PDF & Email