Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Pum Heol

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Pum Heol, Heol Hen, Pum Heol, Llanelli, SA15 5HJ

Cost llogi’r neuadd: £6 i ddefnyddwyr rheolaidd. £7.50 yr awr i un digwyddiad ar y tro. Partion £40 y dydd, Graddfeydd elusennol ar gael.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07791 774462 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn yn neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr, 2022

Dydd Mawrth: Cymdeithas Treftadaeth Pum Heol yn cyfarfod nesaf yn Mis Hydref (7-9pm)

Dydd Gwener: Cyfarfod Sefydliad y Merched 2il Ddydd Gwener (7-9.30pm) yn dechrau Mis Chwefror, 2022

 

Print Friendly, PDF & Email