Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol Pum Heol

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol Pum Heol, Heol Hen, Pum Heol, Llanelli, SA15 5HJ

Cost llogi’r neuadd: £6 i ddefnyddwyr rheolaidd. £7.50 yr awr i un digwyddiad ar y tro. Partion £50 y dydd, Graddfeydd elusennol ar gael.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07791 774462 neu [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn yn neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Medi, 2022

Dydd Mawrth:  Grwp Spiritual Development (6.30pm-9pm)

Dydd Mawrth: Cymdeithas Treftadaeth Pum Heol yn cyfarfod nesaf yn Mis Hydref (7-9pm)

Dydd Mercher: Five Roads Reiki Share (12.30pm-3pm)

Dydd Mercher: Five Roads Heritage Society cyfarfod bob trydydd dydd Mercher rhwng mis Medi a mis Mawrth (7pm-9pm)

Dydd Iau: Carmarthen Old Guard cyfarfod bob dydd Iau (6pm-10pm) a phob trydydd dydd Sadwrn yn y mis (9am-4pm)

Dydd Gwener: Cyfarfod Sefydliad y Merched 2il Ddydd Gwener (7-9.30pm)

 

 

Print Friendly, PDF & Email