Mehefin 21st, 2018

Neuadd Gymunedol y Trallwm

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Trallwm, Amanwy, Y Trallwm, Llanelli, SA14 9AH.

Cost llogi’r neuadd: £13 Defnydd llawn/ £7.50 Un neuadd neu 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â Chyngor Gwledig Llanelli ar 01554 774103 neu ebostiwch [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2019

Dydd Llun: Jiwdo (6-7:30pm)

Dydd Mawrth: Dosbarth Ymarfer yr Henoed (3-4:30pm), Divas Dawnsio (5-7pm)

Dydd Mercher: Hyfforddi Cŵn (7-9pm)

Dydd Iau: Jiwdo (6-7.30pm)

Dydd Gwener: Brownies (6:30-8pm)

Gwybodaeth arall:

Fe allwch chi weld tudalen Facebook Neuadd y Trallwm trwy glicio yma / clicking here

Print Friendly, PDF & Email