Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol y Trallwm

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Trallwm, Amanwy, Y Trallwm, Llanelli, SA14 9AH.

Cost llogi’r neuadd: £15 Defnydd llawn neu 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â Steve Donoghue –  [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Medi, 2022

Dydd Mawrth: Bore Coffi  (10.00am – 12.00 canol dydd)

Dydd Mawrth: Grwp Gwnio (10.00 – 12.00 canol dydd)

Dydd Mawrth: Byd Colli Pwysau (4.00pm – 8.00pm) [email protected] Phone 07712 654648 Gwefan https://www.slimmingworld.co.uk/group/564096

Dydd Mercher: Sign Language Course (12.30 – 2.30 pm)

Dydd Mercher: Rainbows (5.00pm – 6.00pm)

Dydd Mercher: Brownies (6.00pm – 7.30pm)

Dydd Iau: Bore Coffi (10.00am – 12.00 canol dydd)

Dydd Iau: Cwrs cyfrifiadurol (10.00am – 12.00 canol dydd)

Dydd Gwener: Bore Coffi  (10.00am – 12.00 canol dydd0

Dydd Gwener: Zumba gyda Nicky (7.00 – 8.00pm)

Dydd Sadwrn: Ysgol Ddawns Allstarz Llanelli (9.30am – 2.30pm) www.facebook.com/dancellanelli

Mae Coffee and Clecks yn brosiect parhaus sy’n cefnogi pobl sy’n unig neu wedi’u hynysu trwy gyfres o fentrau a fydd yn dod â nhw mewn amrywiaeth o ffyrdd. Bob bore Mawrth a Gwener mae gennym fore coffi. Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi trigolion o bob rhan o’r ardal gydag amrywiaeth o glybiau, cyrsiau, clybiau cinio a diwrnodau cwrdd i ffwrdd. Gweler tudalen Facebook y Neuadd am y wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch Steve Donoghue ar 07929 030164 neu ebost [email protected]

Other information:

Wedi’i ariannu gan gronfa ‘Cysylltu Cymunedau’ Llywodraeth Cymru, bydd y prosiect 3 mis hwn yn helpu pobol sy’n unig neu wedi’u hynysu trwy nifer o fentrau fydd yn dod â phobol at ei gilydd mewn amrywiol ffyrdd. Bydd y prosiect yn cynnal trigolion ar draws yr ardal gydag ystod o glybiau, cyrsiau a diwrnodau i ffwrdd. Gweler tudalen Facebook y Neuadd am y wybodaeth ddiweddaraf, ffoniwch 07929 030164 neu ebostiwch [email protected].

Gwybodaeth bellach:

Gallwch weld tudalen Facebook Neuadd trallm drwy glicio ar y ddolen  Trallwm Area Community Hall | Facebook

Fe allwch chi weld tudalen Facebook Neuadd Trallwm trwy glicio ar y ddolen  (20) Trallwm Area Community Hall | Facebook

 

 

Print Friendly, PDF & Email