50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol y Trallwm

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Trallwm, Amanwy, Y Trallwm, Llanelli, SA14 9AH.

Cost llogi’r neuadd: £15 Defnydd llawn neu 2 Credyd Amser yr awr. Oherwydd materion diweddar o fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol nid yw’r neuadd ar gael i bartïon ar hyn o bryd.

Mae’r neuadd hefyd yn fan diogel i breswylwyr ac yn ganolbwynt Casglu Sbwriel Cadwch Gymru’n Daclus.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â Steve Donoghue –  [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Ionawr 2024

Ar gyfer pob digwyddiad, gwiriwch cyn teithio i fynychu oherwydd gall gwyliau ysgol ac ati effeithio ar yr hyn sydd ymlaen.

Dydd Llun: 10am-12canol y dydd – Dydd Llun: Crafty Seniors. Casgliad anffurfiol o ddilynwyr celf a chrefft sy’n cyfarfod am baned a sgwrs ac i greu eitemau crefft bendigedig.

Dydd Llun: 6.10pm-7pm – Zumba Gold gyda Mary

Dydd Mawrth:10am-12canol y dydd –  CWTSH Coffee and Clecks* Bore Coffi

Dydd Mawrth: 10am-12canol y dydd – CWTCH Grwp Gwnio a Crochet*

Dydd Mawrth: Slimming World (4.00pm – 8.00pm) [email protected] Phone 07712 654648 Gwefan https://www.slimmingworld.co.uk/group/564096

Dydd Mawrth: 10am-12canol y dydd -Physical Empowerment. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer merched sydd â phrofiad diweddar neu hanesyddol o fyw drwy gam-drin domestig. A fyddech cystal â rhannu’r wybodaeth hon ag unrhyw un y credwch a allai elwa. Sesiwn ragarweiniol: Dydd Mercher 24 Ionawr 2024 (dyma gyfle i ddarganfod mwy am y cwrs, cwrdd â merched eraill a gweld y ganolfan gymunedol) DS: os yw merched yn nerfus ynghylch mynychu, gallwn gynnig cyfarfod un i un ymlaen llaw i’w helpu i deimlo’n fwy cyfforddus.  Cwrs: Bob dydd Mercher rhwng 31 Ionawr a 10 Ebrill (11 wythnos) (10.00am – 2.00pm)

Dydd Mercher: 5pm-6pm – Rainbows (Gall yr amseroedd newid, GWIRIO)

Dydd Mercher: 6pm-8.30pm – Brownies

Dydd Mercher: 7pm-8.30pm – Guides (o Fawrth 1af)

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle i’ch plentyn ar unrhyw un o’r grwpiau hyn ewch i www.girlguiding.org.uk

Dydd Gwener: 10am-12canol dydd – CWTSH Coffee and Clecks* Bore Coffi (gweler isod )

Dydd Gwener: 10am-12canol dydd – CWTSH Clwb Cyfrifiaduron*. Grŵp cymorth a chyngor anffurfiol i ddechreuwyr a’r rhai sydd eisiau dysgu mwy. Croeso i bawb

Dydd Gwener: 10am-12canol dydd – CWTSH Clwb Celf* grŵp peintio a chelf anffurfiol. 

Dydd Gwener:  10am-12canol dydd – Hyb Gwaith Cartref. (o Chwefror 2il)  Helpwch i gefnogi eich plentyn gyda’u gwaith cartref Mathemateg.

Dydd Gwener: 4pm-6pm – Llanelli After School Time. Agored i blant 8 oed a throsodd. Man lle gall plant a phobl ifanc gwrdd â ffrindiau, dod o hyd i ffrindiau newydd, cael amser llawn hwyl, chwarae gemau bwrdd, tynnu lluniau a darllen llyfrau ac ati.  Am ragor o fanylion cysylltwch â’r trefnydd Katarzyna yn [email protected]

Dydd Sadwrn: 9.30am-2.30pm – Ysgol Ddawns Allstarz Llanelli  www.facebook.com/dancellanelli

*CWTSH Mae (Hwb Lles Cymunedol, Hyfforddiant a Chymorth) yn goruchwylio amrywiaeth o ddigwyddiadau a phrosiectau sy’n hybu cydlyniant cymdeithasol, lleihau unigedd a chynyddu ysbryd cymunedol. Mae hyn yn cynnwys Coffi a Chlecs sy’n brosiect parhaus a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CAVS.

Rydym yn cael boreau coffi rheolaidd. Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi trigolion o bob rhan o’r ardal gydag amrywiaeth o glybiau, cyrsiau, clybiau cinio a diwrnodau cwrdd i ffwrdd. Gweler tudalen Facebook y Neuadd am y wybodaeth ddiweddaraf  ffoniwch Steve Donoghue ar 07929 030164 neu e-bostiwch [email protected]

 

Gwybodaeth bellach:

Gallwch weld tudalen Facebook Neuadd trallm drwy glicio ar y ddolen  Trallwm Area Community Hall | Facebook

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email