Chwefror 1st, 2022

Neuadd Gymunedol y Trallwm

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Trallwm, Amanwy, Y Trallwm, Llanelli, SA14 9AH.

Cost llogi’r neuadd: £15 Defnydd llawn neu 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â Steve Donoghue –  [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Medi 2023

Ar gyfer pob digwyddiad, gwiriwch cyn teithio i fynychu oherwydd gall gwyliau ysgol ac ati effeithio ar yr hyn sydd ymlaen.

Dydd Llun: Dydd Llun: Crafty Seniors. Casgliad anffurfiol o ddilynwyr celf a chrefft sy’n cyfarfod am baned a sgwrs ac i greu eitemau crefft bendigedig. (10.00am – 12 canol dydd)

Dydd Mawrth: CWTSH Coffee and Clecks* Bore Coffi (10.00am – 12.00noon)

Dydd Mawrth: CWTCH Grwp Gwnio a Crochet* (10.00 – 12.00pm)

Dydd Mawrth: Slimming World (4.00pm – 8.00pm) [email protected] Phone 07712 654648 Gwefan https://www.slimmingworld.co.uk/group/564096

Dydd Mercher: Rainbows (5.00pm – 6.00pm) (Gall yr amseroedd newid, GWIRIO)

Dydd Mercher: Brownies (6.00pm – 7.30pm)

Dydd Mercher: Guides (7.00pm – 8.30pm) (o Fawrth 1af)

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle i’ch plentyn ar unrhyw un o’r grwpiau hyn ewch i www.girlguiding.org.uk

Dydd Gwener: CWTSH Coffee and Clecks* Bore Coffi (10.00am – 12.00pm gweler isod )

Dydd Gwener: CWTSH Clwb Cyfrifiaduron*. Grŵp cymorth a chyngor anffurfiol i ddechreuwyr a’r rhai sydd eisiau dysgu mwy. Croeso i bawb (10.00am – 12.00pm)

Dydd Gwener: CWTSH Clwb Celf* (10.00am – 12.00noon) grŵp peintio a chelf anffurfiol. (YN YSTOD GWYLIAU HAF YR YSGOL bydd y Clwb Cyfrifiaduron yn rhedeg ochr yn ochr â’r Clwb Celf.)

Dydd Gwener: Llanelli After School Time (4.00pm-6.00pm). Agored i blant 8 oed a throsodd. Man lle gall plant a phobl ifanc gwrdd â ffrindiau, dod o hyd i ffrindiau newydd, cael amser llawn hwyl, chwarae gemau bwrdd, tynnu lluniau a darllen llyfrau ac ati.  Am ragor o fanylion cysylltwch â’r trefnydd Katarzyna yn [email protected]

Dydd Sadwrn: Ysgol Ddawns Allstarz Llanelli (9.30am – 2.30pm) www.facebook.com/dancellanelli

*CWTSH Mae (Hwb Lles Cymunedol, Hyfforddiant a Chymorth) yn goruchwylio amrywiaeth o ddigwyddiadau a phrosiectau sy’n hybu cydlyniant cymdeithasol, lleihau unigedd a chynyddu ysbryd cymunedol. Mae hyn yn cynnwys Coffi a Chlecs sy’n brosiect parhaus a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CAVS.

Rydym yn cael boreau coffi rheolaidd. Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi trigolion o bob rhan o’r ardal gydag amrywiaeth o glybiau, cyrsiau, clybiau cinio a diwrnodau cwrdd i ffwrdd. Gweler tudalen Facebook y Neuadd am y wybodaeth ddiweddaraf  ffoniwch Steve Donoghue ar 07929 030164 neu e-bostiwch [email protected]

 

Gwybodaeth bellach:

Gallwch weld tudalen Facebook Neuadd trallm drwy glicio ar y ddolen  Trallwm Area Community Hall | Facebook

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email