Mehefin 21st, 2018

Neuadd Gymunedol y Trallwm

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad: Neuadd Gymunedol y Trallwm, Amanwy, Y Trallwm, Llanelli, SA14 9AH.

Cost llogi’r neuadd: £15 Defnydd llawn neu 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â Chyngor Gwledig Llanelli neu ebostiwch [email protected]

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Hydref, 2021

Dydd Llun: GJ sesiynau Fitness (11-12.30yp)

Dydd Mawrth: Little Leapers (9.00yb-3.00yp) Little Leapers UK | Facebook

Dydd Mercher: Llwynhendy Brownies (6.00yp-7.30yp) dechrau Tachwedd 3ydd

Dydd Iau: Chi Chi Fit with Becks a Musical Theatre inspired dance fitness programme  (6.00yp-7.00yp) [email protected]

Dydd Sadwrn: Allstarz Ysgol Dawns Llanelli (9.00yb-2.30yp) https://www.facebook.com/dancellanelli

Dod yn fuan:

Rubba Bubba – Baby Massage, baby Yoga and Sensory classes www.rubba-bubba.co.uk

Gwybodaeth arall:

Fe allwch chi weld tudalen Facebook Neuadd y Trallwm trwy glicio yma / clicking here

Print Friendly, PDF & Email