Chwefror 1st, 2022

Pafiliwn y Pwll

Er mwyn lleihau lledaeniad posibl Covid-19, rhaid i logwyr gyflwyno asesiad risg ar gyfer y gweithgareddau y maent am eu cynnal yn y neuadd. Rhaid i’r asesiad risg fod yn safle-benodol ac yn unol â Lefel Rhybudd Covid-19 presennol Llywodraeth Cymru. https://gov.wales/covid-19-alert-levels

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad. Caffi Pafiliwn y Pwll, Caeau Chwarae’r Brenin Siors, Heol y Pwll, Y Pwll, Llanelli SA15 4BD

Wedi’i leoli ar y llawr cyntaf uwchben Caffi Pafiliwn y Pwll mae yna ofod amlbwrpas ar gyfer cyfarfodydd i’w logi gan grwpiau a chynulliadau bach. Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07880 745522.

Print Friendly, PDF & Email