Ionawr 25th, 2019

Pafiliwn y Pwll

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

 

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad. Caffi Pafiliwn y Pwll, Caeau Chwarae’r Brenin Siors, Heol y Pwll, Y Pwll, Llanelli SA15 4BD

Wedi’i leoli ar y llawr cyntaf uwchben Caffi Pafiliwn y Pwll mae yna ofod amlbwrpas ar gyfer cyfarfodydd i’w logi gan grwpiau a chynulliadau bach. Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07880 745522.

Print Friendly, PDF & Email