50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Awst 3rd, 2022

Cae Artiffisial Parc Dafen

***Bydd system archebu tymhorol newydd yn cael ei chyflwyno o 1 Rhagfyr 2023 ***

Cyfnod y Gaeaf: Ionawr 1 – Mawrth 31. Bydd archebion yn cael eu hagor ar Ragfyr 1af am y cyfnod hwn.

Cyfnod yr Haf: Ebrill 1 – Medi 30. Bydd archebion yn cael eu hagor ar Fawrth 1af am y cyfnod hwn.

Cyfnod yr Hydref: Hydref 1 – Rhagfyr 31. Bydd archebion yn cael eu hagor ar Fedi 1af am y cyfnod hwn.

I logi’r cyfleuster rhaid i chi gysylltu â’r swyddfa ar 01554 774103 neu drwy e-bost [email protected]

SYLWCH fod gofynion llym ar y math o esgidiau i’w gwisgo ar y cae artiffisial

Gellir lawrlwytho’r holl delerau archebu, rheolau a rheoliadau yma

Ar gyfer ymholiadau y tu allan i oriau swyddfa ac ymholiadau am gadw allweddi, ffoniwch Andrew ar 07800 821452 neu Sue ar 07791 790629

Print Friendly, PDF & Email