Archives

 • 27Meh

  Fforwm Llwynhendy a Phemberton – Grant Datblygu Cymunedol

  Roedd Fforwm Llwynhendy a Phemberton yn llwyddiannus yn eu cais i sicrhau Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli o £2,898.20 sydd wedi arinnau tair mainc goffa wedi’u lleoli yn agos i Lyfrgell Llwynhendy i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r meinciau cofeb rhyfel yn cofio’r rheiny fu farw neu a glwyfwyd yn y rhyfel […]
  Read More
 • 27Meh

  Cymdeithas Hanes Bynea a Llwynhendy – Grant Datblygu Cymunedol

  Roedd Cymdeithas Hanes Bynea a Llwynhendy yn llwyddiannus yn eu cais am Grant Datblygu Cymunedol. Mae y Cynghorydd Sharen Davies, Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, yn cyflwyno siec o £666.94 i’r Gymdeithas.
  Read More
 • 25Meh

  Diweddariad ar sgrinio TB yn Llwynhendy

  Gweler isod y diweddaraf am yr ymarfer sgrinio cymunedol TB a gynhaliwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn Llwynhendy yn ddiweddar.   Mae’r diweddaraf yn rhoi:   Manylion am ganfyddiadau’r ymarfer sgrinio Manylion am y camau nesaf sy’n cael eu cymryd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a bwrdd iechyd Prifysgol Hywel […]
  Read More
 • 12Meh

  Maes chwarae Danybanc yn barod am adfywiad

  DATGANIAD I’R WASG Mae maes chwarae Danybanc wedi derbyn adfywiad mewn mwy o ffyrdd nag y byddai trigolion Llundain Fach, Felinfoel yn eu disgwyl. Rhoddodd Cyngor Gwledig Llanelli eu sêl bendith i drosglwyddiad ased ffurfiol y cyfleuster oddi wrth Cyngor Sir Caerfyrddin pan roddodd ei stamp o gymeradwyaeth i gwblhau y les 99 mlynedd ar […]
  Read More
 • 06Meh

  Meddwl Yn Fyd Eang Trwy Weithredu’n Lleol

  Mae Cyngor Gwledig Llanelli wedi addunedu i gefnogi datganiad cenedlaethol o Argyfwng Amgylcheddol a Hinsawdd. Mae’r cyngor wedi dewis sefydlu gweithgor i ganolbwyntio ar y mater hwn. Mae’r cyngor fel llawer o gynghorau lleol eraill yn y DU yn benderfynol o chwarae ei ran trwy archwilio ei benderfyniadau polisi, ei weithredoedd a’i weithgareddau yn y […]
  Read More
 • 05Meh

  Cyngor Gwledig Llanelli yn Dweud Diolch i’w Wirfoddolwyr

  I ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr eleni, mae Cyngor Gwledig Llanelli yn dweud diolch i’w wirfoddolwyr am roi o’u hamser i helpu i ddarparu gwasanaethau cymunedol pwysig. Ar 4 Mehefin gwahoddodd Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cyng. Sharen Davies, gynrychiolwyr gwirfoddol o blith gwahanol sefydliadau a phrosiectau ardal Llanelli Wledig i Siambr y Cyngor. Mae gan […]
  Read More
 • Print Friendly, PDF & Email