Archives

 • 29Gor

  Canolfan Gymunedol Sandy a Strade – Cronfa Datblygu Cymunedol

  Derbyniodd Canolfan Gymunedol Sandy a Strade siec am £231.60 oddi wrth yr Is-Gadeirydd y Cynghorydd Tegwen Devichand. Roedd y Ganolfan Gymunedol yn llwyddiannus yn eu cais am grant Cronfa Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli oedd yn eu galluogi hwy i brynu hysbysfwrdd i’r Ganolfan Gymunedol. Defnyddir y ganolfan gan drigolion lleol, busnesau a sefydliadau. Bydd […]
  Read More
 • 23Gor

  Cyflwyno Arfbais Siambr Fasnach Llanelli i Gyngor Gweldig Llanelli

  Cyflwynodd Llywydd Siambr Fasnach Llanelli, y Cynghorydd Tref Llanelli, David Darkin, eu harfbais i Arweinydd ac Is-gadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Tegwen Devichand mewn cydnabyddiaeth o’r bartneriaeth weithredol hirsefydlog a pharhaus. Siambr Fasnach Llanelli yw’r Siambr Fasnach, sydd wedi gweithredu hiraf yng Nghymru ac mae’n dyddio yn ôl bron i 200 mlynedd. Yn y […]
  Read More
 • 18Gor

  Cylch Meithrin Ponthenri – Grant Datblygu Cymunedol

  Bu Cylch Meithrin, Ponthenri yn llwyddiannus yn ei gais i sicrhau Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli gwerth £362.92 er mwyn ariannu offer dosbarth awyr agored. Yn y llun: Cadeirydd Y Cyng. Sharen Davies gyda’r Is-Gadeirydd, y Cyng. Tegwen Devichand ac aelod o’r ward, y Cyng. T. Jim Jones, a staff a phlant y Cylch […]
  Read More
 • 17Gor

  Fforwm Ardal Y Bynea – Grant Datblygu Cymunedol

  Bu Fforwm y Bynea a’r Cylch yn llwyddiannus yn ei gais i sicrhau Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli gwerth £635.00 ar gyfer Y Bynea yn ei Blodau. Yn y llun: Cadeirydd Cyng. Sharen Davies gyda’r Is-Gadeirydd , y Cyng. Tegwen Devichand, ac aelodau’r ward lleol, y Cyng. Stephen Donoghue a’r Cyng. Ian Woolridge. Gweler […]
  Read More
 • 02Gor

  Bancbwyd Llwynhendy Pemberton

  Yn ddiweddar agorodd Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Sharen L. Davies Banc Bwyd Llwynhendy/Pemberton sydd wedi’i leoli yng Nghlwb Bryn a Trallwm. Bydd y Bancbwyd yn agor ei ddrysau ar Ddydd Mercher, 24 Gorffennaf, 2019 ar gyfer cyfeiriadau cod post o fewn ardaloedd Llwynhendy, Bynea, Dafen, Felinfoel a Swiss Valley. Dywedodd y Cynghorydd Tegwen […]
  Read More
 • Print Friendly, PDF & Email