Gorffennaf 17th, 2019

Fforwm Ardal Y Bynea – Grant Datblygu Cymunedol

Bu Fforwm y Bynea a’r Cylch yn llwyddiannus yn ei gais i sicrhau Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli gwerth £635.00 ar gyfer Y Bynea yn ei Blodau.

Yn y llun: Cadeirydd Cyng. Sharen Davies gyda’r Is-Gadeirydd , y Cyng. Tegwen Devichand, ac aelodau’r ward lleol, y Cyng. Stephen Donoghue a’r Cyng. Ian Woolridge. Gweler hefyd aelodau Fforwm y Bynea a’r Cylch.

Print Friendly, PDF & Email