Gorffennaf 23rd, 2019

Cyflwyno Arfbais Siambr Fasnach Llanelli i Gyngor Gweldig Llanelli

Cyflwynodd Llywydd Siambr Fasnach Llanelli, y Cynghorydd Tref Llanelli, David Darkin, eu harfbais i Arweinydd ac Is-gadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Tegwen Devichand mewn cydnabyddiaeth o’r bartneriaeth weithredol hirsefydlog a pharhaus.

Siambr Fasnach Llanelli yw’r Siambr Fasnach, sydd wedi gweithredu hiraf yng Nghymru ac mae’n dyddio yn ôl bron i 200 mlynedd.

Yn y llun:

Yr Arweinydd a’r Cadeirydd, y Cyng. Tegwen Devichand a Llywydd Siambr Fasnach Llanelli, y Cyng David Darkin

Print Friendly, PDF & Email