50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Gorffennaf 18th, 2019

Cylch Meithrin Ponthenri – Grant Datblygu Cymunedol

Bu Cylch Meithrin, Ponthenri yn llwyddiannus yn ei gais i sicrhau Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli gwerth £362.92 er mwyn ariannu offer dosbarth awyr agored.

Yn y llun: Cadeirydd Y Cyng. Sharen Davies gyda’r Is-Gadeirydd, y Cyng. Tegwen Devichand ac aelod o’r ward, y Cyng. T. Jim Jones, a staff a phlant y Cylch Meithrin.

Print Friendly, PDF & Email