Medi 28th, 2018

Canolfan Adnoddau Gymunedol Felinfoel

Mae caniatâd i ganolfannau cymunedol aml-ddefnydd Cyngor Gwledig Llanelli i ail agor o dan ddeddfwriaeth y Llywodraeth. Mae’r cyngor yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr cyfleusterau cymunedol a grwpiau defnyddwyr i sicrhau bod ail agor ein cyfleusterau cymunedol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â rheoliadau Coronafeirws y Llywodraeth.

Mae cyfyngiadau ar ba weithgareddau y caniateir yn parhau. Mae’r rhestr isod yn manylu ar y gweithgareddau a ganiateir a’r rhai na chaniateir. Am wybodaeth bellach ewch i:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/08/coronavirus/ailagor-canolfannau-cymunedol-neuaddau-pentref/#.X04phXlKjIU

 

Gwybodaeth am y Neuadd

Cyfeiriad:  Canolfan Adnoddau Gymunedol Felinfoel, Tir Hamdden Felinfoel, oddi ar Heol Ynyswen, Felinfoel, Llanelli, SA14 8BE.

Wedi’i lleoli o fewn Tir Hamdden Felinfoel, Caeau Brenin Siors V, mae Canolfan Adnoddau Gymunedol Felinfoel yn cynnwys gofod ar gyfer swyddfa ac ystafelloedd newid i Glwb Criced Felinfoel, timoedd Pêl droed a Rygbi. Mae’r neuadd gymunedol, a enwir yn Neuadd Bro Las, wedi’i lleoli ar y llawr cyntaf ac mae’n cynnwys cegin fodern. Mae parcio a mynediad i’r anabl ar gael yn y neuadd.

Cost llogi’r neuadd: Y costau yn amrywio, lawr lwythwch y prisiau llogi yma.  Fe allwch chi logi’r neuadd gyda Chredydau Amser ar raddfa o 2 Credyd Amser yr awr.

Archebu’r neuadd: cysylltwch â’r ysgrifennydd archebu ar 07771 635225

Gweithgareddau Rheolaidd yn y neuadd:

Diweddarwyd diwethaf, Awst, 2019

Dydd Llun

 • 9.30am-12pm: Gwersi Cymraeg
 • 4.30-5.30pm: Enfysau  (5-7 oed)
 • 5.30-7pm: Brownies (7-10 oed)
 •  7-9pm Geidiaid: (10-14 oed) & Ceidwaid (Rangers) (14-18 oed)

 

Dydd Mawrth

 • 10:30am – 12:30pm: Bore Coffi Prifysgol y Drydedd Oes (BOB DYDD MAWRTH CYNTAF Y MIS)
 • 6.30-7.30pm Ioga: Sylfaenol
 • 7.45-8.15pm Ioga: HIIT

Dydd Mercher

 • 10am-12pm: Rhwydwaith Bydis Stryd (BOB AIL DYDD MERCHER Y MIS)
 • 2-4pm: Prifysgol y Drydedd Oes (BOB AIL A THRYDYDD DYDD MERCHER Y MIS)
 • 5-8.30pm: Byd Colli Pwysau

Dydd Iau

 • 6-7pm: Ioga: Vinyasa
 • 7.15-8.15pm: Ioga: Ymlacio a Myfyrio

Dydd Gwener

 • 5.30-9.30pm: Sefydliad y Merched Felinfoel (BOB AIL DDYDD MERCHER Y MIS)

Dydd Sadwrn

 • 9-11.30am: Gwersi Cymraeg gan deulu o Wlad Pŵyl
 • 12-5.30pm: Criced (YN YSTOD Y TYMOR)

Dydd Sul

 • 9-11.30am: Gwersi Cymraeg gan deulu o Wlad Pŵyl

Gwybodaeth arall

Ewch i dudalen Facebook y Ganolfan yma

Print Friendly, PDF & Email