50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Gorffennaf 2nd, 2021

Datganiad i’r Wasg

Mae’r cyngor yn ymwybodol o sylwadau personol a wnaed gan un o’i gyn gynghorwyr mewn erthygl bapur newydd yn ddiweddar ynghylch yr amgylchiadau sy’n ymwneud â gwaharddiad y cyn-gynghorydd rhag dal swydd fel cynghorydd gyda Chyngor Gwledig Llanelli.

Mae’r cyngor yn gwrthod y sylwadau a wnaed gan y cyn gynghorydd ac yn bendant yn gwadu unrhyw ran yn y broses diarddel.

Er mwyn osgoi amheuaeth, ni chymerodd y cyngor unrhyw benderfyniad i ddiarddel y cyn gynghorydd oherwydd bod y broses diarddel yn cael ei llywodraethu a’i phenderfynu gan y gyfraith, sef Adran 85 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Ni fydd y cyngor yn gwneud unrhyw sylw pellach ar y mater.

(DIWEDD)

2 Gorffennaf, 2021

 

Print Friendly, PDF & Email