50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Chwefror 17th, 2022

Rhybudd Tywydd Coch Storm Eunice

Bydd Storm Eunice yn dod â gwyntoedd cryfion iawn ar draws Sir Gaerfyrddin.

Yr hyn y mae’r Swyddfa Dywydd yn dweud ei ddisgwyl mewn ardaloedd a gwmpesir gan y rhybudd coch:

 • Malurion yn hedfan sy’n arwain at berygl i fywyd
 • Difrod i adeiladau a chartrefi, gyda thoeau’n cael eu chwythu i ffwrdd a llinellau pŵer yn cael eu tynnu i lawr
 • Mae coed sydd wedi’u gwreiddio yn debygol o
 • Ffyrdd, pontydd a rheilffyrdd ar gau, gydag oedi a chanslo bysiau, trenau, gwasanaethau fferi a hediadau
 • Toriadau pŵer sy’n effeithio ar wasanaethau eraill, fel signal ffonau symudol
 • Tonnau mawr a deunydd traeth yn cael ei daflu i ffyrdd arfordirol, blaen y môr a chartrefi, gan gynnwys llifogydd mewn rhai eiddo arfordirol

O ganlyniad i’r Rhybudd Tywydd Coch bydd yr holl gyfleusterau sy’n eiddo i’r cyngor a restrir isod ar gau o 10pm heno, dydd Iau 17 Chwefror.

 • Ardaloedd chwarae i blant yn Berwick, Bryngolau, Clos Y Gelli, Parc Dafen, Danybanc, Elin Mair Pum Heol, Caeau Felinfoel King George, Ponthenri, Pontyates, Pwll, Dyffryn y Swistir, Tir Einon a Trallwm.
 • Neuaddau cymunedol yn Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnais, Pafiliwn Pwll, Sandy, Saron (Bynea), Dyffryn y Swistir a Trallwm.
 • Gofod hamdden: Parc Dafen, Maes Hamdden Pum Heol, Caeau Chwarae’r Brenin Siôr Felinfoel, Caeau Chwarae’r Brenin Siôr Pwll, Maes Hamdden Ponthenri, Ffeilds Chwarae Trallwm
 • Gellir cael gafael ar Gronfa Ddŵr Dyffryn y Swistir o wahanol bwyntiau na ellir eu cau. Bydd y maes parcio oddi ar yr A476 Ffordd Llanon yn parhau ar gau yn ystod y rhybudd tywydd coch. Dylech osgoi’r ardal hon oherwydd y posibilrwydd tebygol iawn y bydd coed yn cael eu chwythu drosodd a’u bod yn hedfan sbwriel.
 • Bydd swyddfa a thir Mynwent Ardal Llanelli ar gau. Gellir cael mynediad i dir y fynwent o wahanol fannau na ellir eu cau. Dylech osgoi’r ardal hon oherwydd y posibilrwydd tebygol iawn y bydd coed yn cael eu chwythu drosodd a’u bod yn hedfan sbwriel.
 • Swyddfeydd Cyngor Adeiladau Vauxhall

Bydd holl staff y cyngor yn gweithio gartref ar ddydd Gwener 18 Chwefror. Gwnaed trefniadau switsfwrdd amgen. Os na allwch fynd drwodd ar y llinellau ffôn, gadewch neges a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Bydd cyfrifon e-bost y Cyngor yn cael eu monitro.

Byddwn yn ailagor cyfleusterau’r cyngor unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Print Friendly, PDF & Email