50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Hydref 13th, 2017

Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref

Mae Panel Adolygu Annibynnol wedi ei sefydlu i ystyried rôl Cynghorau Cymuned a Thref yn y dyfodol.

Bydd yr adolygiad:

  • yn ymchwilio i rôl bosib llywodraeth leol ar lefel islaw cynghorau Awdurdod Lleol, gan edrych ar arferion da
  • yn diffinio’r model(au)/strwythur(au) mwyaf priodol ar gyfer cyflawni’r rôl hon
  • yn ystyried sut y dylid rhoi’r modelau a’r strwythurau hyn ar waith ledled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys ystyried unrhyw sefyllfaoedd lle na fyddent yn angenrheidiol nac yn briodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru trwy glicio yma.

Print Friendly, PDF & Email