50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Hydref 9th, 2019

Pwyllgor Datblygu Tir Hamdden y Pwll – Grant Datblygu Cymunedol

Roedd Pwyllgor Datblygu Tir Hamdden y Pwll yn llwyddiannus yn eu cais am Grant Datblygu Cymunedol Cyngor Gwledig Llanelli am swm o £544.80 a’u galluogodd hwy i brynu hysbysfwrdd cymunedol newydd wedi’i leoli yn yr ystafelleodd newid nesaf at Bafiliwn y Pwll.

Yn y llun: (o’r chwith i’r dde)  Cynghorydd Penny Edwards sy’n aelod o Bwyllgor Datblygu Tir Hamdden y Pwll ac Aelod Ward Hengoed, Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Sharen L. Davies, Cynghorydd Martin Davies a’r Cynghorydd Sian Caiach sydd ill dau yn Aelodau Ward Hengoed.

Print Friendly, PDF & Email