Martin Vaughan Davies

Address / Cyfeiriad

146 Sandy Road, Llanelli, SA15 4DP

Political Party / Plaid Wleidyddol

Plaid Cymru

Electoral Ward / Ward Etholiadol

Hengoed

Elected to Llanelli Rural Council on 01-05-2008

Committees / Pwyllgorau

Civic and Ceremonial
Cyllid a Dibenion Cyffredinol
Cynllunio a Chyswllt
Finance and General Purposes
Planning and Liaison

Biographical Details / Manylion Bywgraffyddol

Chairman of Llanelli Rural Council 2015/16
Vice Chairman of Llanelli Rural Council 2014/15

Print Friendly, PDF & Email