Andrew Stephens

Address / Cyfeiriad

51 Pemberton Park, Llanelli. SA14 8NN

Political Party / Plaid Wleidyddol

Independent

Electoral Ward / Ward Etholiadol

Pemberton

Elected to Llanelli Rural Council on 05-05-2022

Committees / Pwyllgorau

Community Development Grants Panel
Cronfa Datblygiad Gymunedol
Lles a Hamdden
Policy and Resources
Polisi ac Adnoddau
Recreation and Welfare

Outside Bodies / Cyrff Allanol

Llanellitown.com

Biographical Details / Manylion Bywgraffyddol

Print Friendly, PDF & Email