Nysia Evans

Address / Cyfeiriad

69 Iscoed, Stradey, Llanelli. SA15 4DA

Political Party / Plaid Wleidyddol

Labour

Electoral Ward / Ward Etholiadol

Felinfoel

Elected to Llanelli Rural Council on 05-05-2022

Committees / Pwyllgorau

Community Development Grants Panel
Cronfa Datblygiad Gymunedol
Cyllid a Dibenion Cyffredinol
Finance and General Purposes
Policy and Resources
Polisi ac Adnoddau

Outside Bodies / Cyrff Allanol

Llanelli Joint Burial Advisory Committee

Biographical Details / Manylion Bywgraffyddol

Print Friendly, PDF & Email