Christopher Phillip Beer

Address / Cyfeiriad

9 Lon Y Maes, Pemberton Park, Llanelli. SA14 8TB

Political Party / Plaid Wleidyddol

Labour

Electoral Ward / Ward Etholiadol

Pemberton

Elected to Llanelli Rural Council on 06-05-2021

Committees / Pwyllgorau

Cyllid a Dibenion Cyffredinol
Finance and General Purposes
Policy and Resources
Polisi ac Adnoddau

Biographical Details / Manylion Bywgraffyddol

Print Friendly, PDF & Email