Needles, Pins & Crafty Things – 1-4pm

Cyfarfodydd wythnosol Cyfarfod grŵp cyntaf yw Dydd Mercher, 13 Gorffennaf, 2022 o 1-4pm yng Nghlwb Bryn Y Trallwm, Heol Gelli, Bryn, Llanelli. SA14 9AD. Mae’n grŵp cymunedol o grefftwyr a’i nod yw helpu elusennau a chymuned leol. Croeso i Bawb. Codir tâl bychan am de/coffi, cacen.

Print Friendly, PDF & Email