Mehefin 8th, 2021

Marwolaeth Cynghorydd Gwledig Llanelli Carol Ann Rees

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn drist o glywed am farwolaeth y Cynghorydd Gwledig Carol A. Rees yn 61 oed.

Gwasanaethodd Carol Rees fel Cynghorydd Gwledig am 19 mlynedd fel un o’r aelodau oedd yn cynrychioli Ward Glyn rhwng Mai 2002 a 5 Mehefin 2021. Fe’i hetholwyd yn Gadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli ym mis Mai 2009 ac ym mis Tachwedd 2014 fe’i hetholwyd yn Arweinydd y Cyngor, swydd a ddaliodd tan fis Chwefror 2017.

Gwasanaethodd Carol ar bob un o brif bwyllgorau sefydlog y cyngor ac fe gynrychiolodd y cyngor ar nifer o gyrff allanol dros y blynyddoedd.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cyng. Tegwen Devichand, “Roedd Carol yn gynghorydd ymroddedig a gweithgar a oedd yn cael ei pharchu gan bawb a weithiodd gyda hi. Mae meddyliau pawb yng Nghyngor Gwledig Llanelli gyda theulu Carol ar yr adeg drist ac anodd hon.”

(DIWEDD)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch a Chlerc y Cyngor, Mark Galbraith ar 01554 774103; ebost: [email protected]

Dyddiad: 7 Mehefin, 2021

Print Friendly, PDF & Email