Cronfa Datblygu Cymunedol

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i annog datblygiad cymunedol trwy weithio’n agos gyda’r gymuned trwy gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau yn y gymuned. Bydd y gronfa’n cefnogi grwpiau a sefydliadau cymunedol sydd wedi’u lleoli yn ardal weinyddol y Cyngor. Mae ardal y Cyngor yn cynnwys y pentrefi a’r cymunedau a ganlyn: Bynea, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnais, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets, Pwll, Sandy a Swiss Valley.

Uchafswm y dyfarniad grant yw £ 3,000. Gallwch wneud cais am unrhyw swm hyd at uchafswm y dyfarniad grant cyn belled â bod eich prosiect yn sicrhau budd cyhoeddus a hyrwyddo un neu fwy o’r egwyddorion canlynol: Balchder dinesig; hunaniaeth gymunedol / hunanddibyniaeth; cryfhau ac annog y defnydd o gyfleusterau cymunedol; iechyd a lles; gwella’r amgylchedd a hamdden ac adloniant.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y meini prawf llawn i wirio os yw’ch grŵp a’ch prosiect yn gymwys. Mae’r ffurflen gais ar gael i’w lawrlwytho ar y cysylltiadau canlynol isod.  Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am 2022 wedi mynd heibio.

Community Development Fund Criteria

Community Development Fund Application Form

 

Print Friendly, PDF & Email