Newyddion Diweddaraf

Isod mae penawdu newyddion diweddaraf Cyngor Gwledig Llanelli a Sir Car (Saesneg yn unig)


Completion Notice 2013/2014 - 21/10/2014

CYNGOR GWLEDIG LLANELLI

ARCHWILIAD O GYFRIFON 2013/14


Mae Archwiliad Cyfrifon Cyngor Gwledig Llanelli ar gyfer y flwyddyn 2013/14 wedi ei gwblhau ai ardystio yn unol Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Maer Datganiad o Gyfrifon ar gael iw hardwilio yn y swyddfeydd a nodir isod, gan unrhyw Etholydd Llywodraeth Leol yn ardal Cyngor Gwledig, rhwng yr oriau 10.00 y.b. a 4.00 y.h. o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig. Gall unrhyw gyfryw Etholydd wneud copi or Datganiadau neu rannau ohonynt.

Rhoddir copiau or Datganiadau i unrhyw Etholydd ar dderbyn tl o 5.00 + TAW am bob copi.

Dyddiedig: 8 Hydref, 2014.

W. Evans
Dirprwy Clerc (Gweinyddiad)
Adeiladau Vauxhall
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Ffn: 01554 774103
LLANELLI RURAL COUNCIL

AUDIT OF ACCOUNTS 2013/14

The Audit of Accounts for Llanelli Rural Council for the year 2013/14 has been concluded and certified in accordance with the requirements of the Public Audit (Wales) Act 2004 and the Code of Audit Practice of the Auditor General for Wales.

The Statement of Accounts is available at the undermentioned offices for inspection by any Local Government Elector for the area of Llanelli Rural between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. on Monday to Friday inclusive and that any such Elector may make copies of the Statement or extracts therefrom.

Copies of the Statement will be supplied to any such Elector on payment of the sum of 5.00 + VAT for each copy.

Dated: 8 October, 2014.

W. Evans
Deputy Clerk (Administration)
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Tel: 01554 774103For further information, please contact: Llanelli Rural Council Clerk, Mr Mark Galbraith on 01554 774103


Archived news headlines are listed below

21/10/2014: Completion Notice 2013/2014

10/03/2014: Tyr Gelli Young at Heart - Community Development Grant

10/03/2014: The Academy of Creative Arts - Community Development Grant

04/03/2014: South Cefnaeau Family Centre - Community Development Grant

07/02/2014: Trallwm Community Hall - Community Development Grant

scenes of llanelli scenes of llanelli