Penny Edwards

Cyfeiriad

41 Maes yr Haf, Pwll, Llanelli, SA15 4AT

Plaid Wleidyddol

Labour

Ward Etholiadol

Hengoed

Elected to Cyngor Gwledig Llanelli on 04-05-2017

Pwyllgorau

Cronfa Datblygiad Gymunedol
Lles a Hamdden
Polisi ac Adnoddau

Cyrff Allanol

Carmarthenshire Tourism Association
Llanelli Joint Burial Authority

Manylion Bywgraffyddol

Is-gadeirydd y Pwyllgor Lles a Hamdden

Aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin