Jennifer Susan Phillips

Cyfeiriad

11 Ger y Coed, Pwll, Llanelli, SA15 4BW

Plaid Wleidyddol

Plaid Cymru

Ward Etholiadol

Hengoed

Elected to Cyngor Gwledig Llanelli on 19-02-2015

Pwyllgorau

Cyllid a Dibenion Cyffredinol
Polisi ac Adnoddau

Cyrff Allanol

Pwll School Governing Body

Manylion Bywgraffyddol

Aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin