** CYRRAEDD ROWND DERFYNOL: GWASANAETH CYHOEDDUS CYNALIADWY ** GWOBRAU CYNNAL CYMRU 2016 **

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information from the Llanelli Rural Council.

    For more information explaining how we use your data, please see our Privacy Statement.


    Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych yn cadarnhau eich bod yn dymuno derbyn gwybodaeth gan Gyngor Gwledig Llanelli.

    Am ragor o wybodaeth yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio'ch data, gweler ein Datganiad Preifatrwydd.