Cylchlythyrau

Cadwch mewn cysylltiad â datblygiadau diweddaraf yn eich cymuned drwy gofrestru ar gyfer Cylchlythyr Rhanbarthol Llanelli Wledig negeseuon e-bost. Mae’r cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth am y newyddion diweddaraf yn y gymuned, digwyddiadau sydd i ddod a gwybodaeth am gyllid ar gyfer grwpiau gwirfoddol.

Hefyd, os gwelwch yn dda dilynwch ni ar Facebook a Twitter

Cylchlythyrau gorffennol

Cylchlythyr Haf 2017

Cylchlythyr Haf 2016

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.